BİLİMSEL PROGRAM

14.00 - 14.10

Açılış

 • Erdem Gürkaş
14.10-15.30

1. Oturum

 • Oturum Başkanları: Gazi Özdemir, Mustafa Gökçe
14.10-14.30

Vasküler Görüntülemede BT mi, MR mı Multimodal Yöntemler mi?

 • Vedat Ali Yürekli

Son Dakika Klinik Çalışmalar

14.30-14.50

Akut İskemik İnmede Medikal Tedavide Güncel Gelişmeler

 • Hasan Hüseyin Karadeli
14.50-15.10

Trombektomi Çalışmalarında Güncel Gelişmeler

 • Eşref Akıl
15.10-15.30

Tartışma

15.30-16.00

Kahve Arası

16.00-17.00

2. Oturum: Girişimsel Arena

 • Oturum Başkanları: Özcan Özdemir, Semih Giray
16.00-16.20
Son Dakika Klinik Çalışmalar

Düşük NIHSS skoru ve Büyük Damar Oklüzyonunda Medikal Tedavi Yapalım

 • Erdem Gürkaş

Düşük NIHSS skoru ve Büyük Damar Oklüzyonunda Hemen Trombektomi Yapalım

 • Emrah Aytaç
16.20-16.40

Geniş Enfarktı Olan Hastada Trombektomi Yapalım

 • Talip Asil

Geniş Enfarktı Olan Hastada Trombektomi Yapmayalım

 • Murat Çabalar
16.40-17.00

Tartışma

17:00-17:30

Kahve Arası

17:30-19.00

Sözel Bildiri Oturumu

 • Oturum Başkanları: Emrah Aytaç, Çetin Kürşad Akpınar
17:30-19.00

Sertifikasyon Yazılı Sınavı

09.00 - 10.30

3. Oturum - Trombektomide Stratejik ve Teknik Tartışmalar - 1

 • Oturum Başkanları: Talip Asil, Mehmet Akif Topçuoğlu
09.00 - 09.20

Akut İskemik İnmede Hasta Seçimi

 • Alper Eren
09.20 - 09.40

Karotid T Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Ayça Özkul
09.40 - 10.00

Tandem ICA-MCA Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Ferhat Balgetir
10.00 - 10.20

M1 Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Elif Sarıönder Gencer
10.20 - 10.40

Her Karotis Diseksiyonu Tedavi Edilmeli mi?

 • Nihat Şengeze
10.30 - 11.00

Kahve Arası

11.00 - 12.30

4. Oturum: Anevrizmalarda tedavi stratejileri

 • Oturum Başkanları: Murat Çabalar, Ayça Özkul
11.00 - 11.20

Olgularla MCA Bifurkasyon Anevrizmalarına Yaklaşım

 • Özcan Özdemir
11.20 - 11.40

Olgularla ACA ve Acom Anevrizmalarına Yaklaşım

 • Erdem Gürkaş
11.40 - 12.00

ICA Anevrizmaları

 • Özlem Aykaç
12.20 - 12.30

Tartışma

12.30 - 13.30

Öğle Yemeği

13.30-13.40

Genç Girişimsel Nörologlar

 • Erdem Gürkaş
13.40-14.00

Canlı Vaka

14.00 - 15.00

5. Oturum: Kabus ve Komplike Vakalar-1

 • Oturum Başkanları: Bilgehan Acar, Özlem Aykaç
14.00 - 14.10
 • Zülfikar Memiş
14.10 - 14.20
 • Şennur Delibaş
14.20 - 14.30
 • Hasan Bayındır
14.30 - 14.45
 • Zehra Uysal Kocabaş – Kayıtlı vaka
14.45 - 15.00

Tartışma

15.00 - 16.00

Ara-interaktif platform (simülasyon, interaktif tartışmalar)

16.00-18.00

6. Oturum- INnovasyon

 • Oturum Başkanları: Erdem Gürkaş, Murat Arsava
16.00-16.30

Middle Meningeal Arter embolizasyonu

 • A.I. Qureshi- ZOOM
16.30-17.00

Mobil Stroke Units

 • May Nour - ZOOM
17.00-17.20

Akut İskemik İnmede Robotik Prosedürler

 • Bilgehan Acar
17.20-17.40

Tartışma

09.00-12.45

7. Oturum: Trombektomide Stratejik ve Teknik Tartışmalar -2 ve Kabus ve Komplike Vakalar

 • Oturum Başkanları: Zülfikar Arlıer, Muhammed Nur Öğün, Avni Uygar Seyhan
09.00-09.20

Vertebrobaziler Oklüzyonlarda Trombektomi

 • Çetin Kürşad Akpınar
09.20-09.40

ACA ve PCA Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Muhammed Nur Öğün
09.40-10.40

Vaka Sunumları

 • Fettah Eren
 • Utku Cenikli
 • Serhan Yıldırım
 • Adnan Burak Bilgiç
 • Ezgi Yılmaz
 • Baki Doğan
10.40 - 11.00

Kahve Arası

11.00 - 13.00

8. Oturum- Panel: Sağlık Yöneticileri ile İnme Merkezlerini Konuşuyoruz

 • Oturum Başkanları: Erdem Gürkaş, Özcan Özdemir
13.05                

Kapanış