Bilimsel Program

Scientific Program

 

21 MAYIS 2022, CUMARTESİ
GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ TEORİK MODÜLÜ-1
08:00 - 08:30 Açılış
  Semih Giray Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanı
  Atilla Özcan Özdemir Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı
  Mehmet Akif Topçuoğlu Türk Nöroloji Derneği Başkanı 
08:30 - 10:25 Anatomi ve Patofizyoloji
  Moderatörler: Semih Giray, Erdem Gürkaş
08:30 - 08:45 Arkus Aorta Anatomisi
  Yahya Akalın 
08:55 - 09:10 İnternal Karotis Arter Vasküler Anatomisi
  Özcan Kocatürk 
09:20 - 09:35 Orta Serebral Arter Vasküler Anatomisi
  Utku Cenikli 
09:45 - 10:00 Anterior Serebral Arter Vasküler Anatomisi
  Recep Baydemir 
10:00 - 10:15 Posterior Sirkülasyon Vasküler Anatomisi
  Aysel Milanlıoğlu 
10:25 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:40 Patofizyoloji ve Nörogörüntüleme
  Moderatörler: Atilla Özcan Özdemir, Murat Çabalar 
10:40 - 11:00 Akut inmede BT, BT Anjiyo ve Perfüzyon
  Talip Asil 
11:10 - 11:30 Akut inmede MRI (FLAIR-DWI Uyumsuzluğu, vb)
  Anıl Tanburoğlu 
11:40 - 12:00 6 saat Sonrası İnme ve Uyanma İnmeleri: Vaka Seçimi  
  Vedat Ali Yürekli 
12:10 - 12:30 Endovasküler Tedavi Öncesi Kollateral Değerlendirme - CTA
  Demet Funda Baş 
12:40 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 Moderatörler: Demet Funda Baş, Zülfikar Arlıer
13:30 - 13:50 İntravenöz Trombolitik Tedavi Endovasküler Tedavi Öncesi Verilmeli midir? Son Çalışmalar
  Emrah Aytaç 
14:00 - 14:20 Rekanalizasyon Skalaları : TICI 2b, TICI 2c, e TICI vb….
  Murat Çabalar 
14:30 - 14:50 Tandem Aterosklerotik İnternal Karotis Arter-Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında Müdahele Teknikleri: Nasıl Olmalı? Tekniğimi Nasıl Seçerim?
  Erdem Gürkaş 
15:00 - 15:20 Tandem Disekan İnternal Karotis ve Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında Müdahele Teknikleri: Nasıl Olmalı? Tekniği Nasıl Seçerim?
  Elif Sarıönder Gencer
15:30 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 18:10 Moderatörler: Vedat Ali Yürekli, Ayça Özkul
15:40 - 16:00 MEVO (Medium Vessel Occlusion) ve Distal Serebral Damar Oklüzyonlarına Endovasküler Yaklaşım: Ne Zaman? Nasıl?
  Songül Şenadım 
16:10 - 16:30 Karotis T, L Oklüzyonlarında Endovasküler Tedavi Nasıl Olmalı?
  Yusuf İnanç 
16:40 - 17:00 İlk Geçiş Trombektomisi ile Rekanalizasyon Elde Etmek için Ne Yapmalıyım? 
  Atilla Özcan Özdemir 
17:10 - 17:30 Baziler Arter Oklüzyonları:  EVT Gerekli midir? Nasıl Müdahale Etmeliyim?
  Semih Giray 
17:40 - 18:00 Akut İnmede Endovasküler Tedavi ile ilgili Güncel Çalışmalar
  Bilgehan Acar
18:10 Günün Özeti
  Semih Giray
22 MAYIS 2022, PAZAR
GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ TEORİK MODÜLÜ-1
08:30 - 11:00 Moderatörler: Talip Asil, Yusuf İnanç
08:30 - 08:50 NIHSS Düşük Serebral Ana Damar Oklüzyonlarında Ne Yapmalıyım? 
  Özlem Aykaç 
09:00 - 09:20 ADAPT Teknik 
  Arsida Bajrami
09:30 - 09:50 Kombine Teknikler: Geri Çekilen Stent ve Nöroaspirasyon
  Kürşad Akpınar 
10:00 - 10:20 Akut Serebral Damar Oklüzyonu ve İntrakraniyal Aterosklerotik Hastalık Varlığı Nasıl Şüphelenmeliyim? Nasıl Tedavi Etmeliyim?
  Ayça Özkul 
10:30 - 10:50 Pediatrik Hastalarda Trombektomi
  Eşref Akıl 
11:00 - 11:10 Kahve Arası
11:10 - 13:00 Moderatörler: Semih Giray, Eşref Akıl 
11:10 - 11:30 Akut Endovasküler Tedavi Sırasında Kalıcı Stent Uyguladım. Literatürdeki Anti-Platelet Tedavi Seçenekleri
  Nihat Şengeze 
11:40 - 12:00 Serebral Venöz Anatomi 
  Alper Eren 
12:10 - 12:30 Serebral Venöz Trombozlarda Endovasküler Tedavi 
  Zülfikar Arlıer 
12:40 - 13:00 Akut İnme Endovasküler Tedavisi Sırasında Anestezi, Sedasyon, Lokal Anestezi
  Ayşenur Önalan
13:10 - 13:30 Trombektomi Sonrası İntraarteryal Tromboliz-Güncel Bilgiler
  Hasan Hüseyin Karadeli 

Copyright 2021. Designed By FlapTour