Sempozyuma Davet


Değerli  meslektaşlarım,

Yapı olarak dinamik ve sürekli kendini yenileme gayretinde olan Girişimsel Nöroloji ailesi olarak bir kez bu defa Eskişehir'de,  21-22 Aralık'ta Tasigo otelde III. Girişimsel Nöroloji Eğitim Toplantısı için buluşuyoruz.  Girişimsel Nöroloji olarak büyüyen bir ailede daha kaliteli ve yurtdışında söz sahibi olan bir grup olmak en büyük amacımız.

Girişimsel Nöroloji konusunda eğitim toplantısı olarak düzenlenen bu toplantıda öncelikle akut iskemik inmeli hastaların endovasküler tedavisinde son gelişmeleri tartışmak için günlük yaşadığımız tedavi ve tanı sorunlarını tartışmak için buluşuyoruz. İnteraktif olarak geçecek bu toplantıda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak ileriye daha dinamik ve donanımlı bir ekip olarak girmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız girişimsel inme müdahelelerinin hastaya iyi klinik sonlanım olarak yansıması en büyük sevincimiz ve dileğimizdir. Bu sevinci yaşamak yanlızca hastaya teknik olarak müdahele ile mümkün değildir. Gerek vaka seçimi, gerekse vaka yönetimi ve nöroyoğunbakım süreçleri oldukça hayati öneme sahipitir. İşlem sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların yönetimi, hangi durumda agresif hangi durumlarda konservatif kalma kararı ancak çok iyi bir donanım ve bilgi birikimi ile mümkün olabilir. 

Girişimsel Nöroloji sevdalıları olarak gece gündüz, tatil, bayram  ayırt etmeden 7/24 saat prensibiyle fedakarca çalıştık. 2019 yılı içinde bütün emeklerimizin boşa gitmediğini farketmek  ve Türkiye'nin dört bir yanında inme hastalarına faydalı olduğumuzu görmek  bizleri mutlu ediyor. Türkiye'de toplam 40 sertifikalı Girişimsel Nörolog mevcuttur. Bizim amacımız nörogirişimselci sayımızı nicelik olarak değil nitelik olarak da yani kaliteli, donanımlı, yabancı dil bilen, vizyon sahibi uzmanlar ve akademisyenler yetiştirerek arttırmaktır. Bu sebeple sertifikasyon programımız 2020 yılından itibaren minimum iki senelik bir eğitimi kapsayacaktır. Modüler eğitim sistemi ile özellikle vasküler nöroloji ve girişimsel nöroloji, nöroyoğunbakım ve nörosonoloji konusunda deneyimli ve söz sahibi hocalarımızdan destek alıp hakkaniyetli bir sınav sistemi ile sertifikasyon sürecimize devam edeceğiz.

Eğitim toplantımızın onur konuğu Girişimsel Nöroloji camiasının ilk hocalarından olan Prof Dr Reha Tolun olacaktır. Eskişehir'de görüşmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Prof Dr Özcan Özdemir
Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Moderatörü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof Dr Semih Giray
Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Yeni Moderatörü
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakütesi Nöroloji AD